ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอล
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคับ
รูปภาพ
: