ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอ๋ม
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
I Fallow Christ
รูปภาพ
: