ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ติ๋ม
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: