ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บ๊อบ
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
คำนิยามของคำว่ารัก
รูปภาพ
: