ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jay
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Jay Jay market
รูปภาพ
: