ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mio
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เช่อ มิโอ้ อยู่โบสถ์ ร่มเกล้า กทม.ว่างๆมานมัสการด้
รูปภาพ
: