ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชาย
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ
รูปภาพ
: