ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Dekdoi
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีเพื่อนอนุชนทุกคนคับ
รูปภาพ
: