ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ting
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ประกาศเรื่องราวของGOD
รูปภาพ
: