ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบียร์
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
น้องเบียร์
รูปภาพ
: