ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ผึ้ง
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
ผึ้ง
รูปภาพ
: