ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เก้า
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I know you can't smile without me!
รูปภาพ
: