ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต่าย
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Oh...My God
รูปภาพ
: