ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เวีย
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ห ว า ด ดี ค ร่ า .... เ ช่ อ เ วี ย น๊ า ค๊ า !!!
รูปภาพ
: