ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Boss
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ทำอะไรแล้ว ต้องทำจริงและเกิดผล
รูปภาพ
: