ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
bell
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หยุดฝัน ก็ไปไม่ถึง
รูปภาพ
: