ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
one
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีคับ
รูปภาพ
: