ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๋า
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
i know everytime God love me.
รูปภาพ
: