ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้า
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ศรีสะเกษ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ ผมต้าเองครับ
รูปภาพ
: