ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
deang
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
i am christain
รูปภาพ
: