ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนุ่ม
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สำหรับใครที่รักและฝากชีวิตไว้ในพระเจ้า คุยกันนะ
รูปภาพ
: