ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๊
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ระนอง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ดีคับ
รูปภาพ
: