ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาร์ต
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ฏดีนะ
รูปภาพ
: