ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เทสโต้
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีจ้าเช่อเทสโต้น๊า ยินดีที่รุจักทุกคน
รูปภาพ
: