ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คิม
อายุ
:
568 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
คริสตจักรสายสัมพันธ์ ข่วงเปาครับ spcyouth.hi5.com
รูปภาพ
: