ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อม
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นเพราะพระคุณ...
รูปภาพ
: