ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิง
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวาดดี
รูปภาพ
: