ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Duke
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God is blessing you and me....
รูปภาพ
: