ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดาว
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อน่กรู้จักเพื่อนคริสเตียนค่ะ
รูปภาพ
: