ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
king
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ddd
รูปภาพ
: