ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอปอล์
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: