ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Satan
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Yo!!
รูปภาพ
: