ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำผึ้ง
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ดีค่ะ...
รูปภาพ
: