ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Kook
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hello
รูปภาพ
: