ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ๊บ-อ๊บ
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รู้จักกัน..นะคะ..
รูปภาพ
: