ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mana
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
we
รูปภาพ
: