ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่อแนนอยู่คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์หาดใหญ่ค่ะ
รูปภาพ
: