ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tay
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน จงชื่นชมและยินดีเถิด
รูปภาพ
: