ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดักแด้
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
i'mDae nice to meet you
รูปภาพ
: