ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กบ
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
*--*
รูปภาพ
: