ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ๊ต
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
วัดดีทุกคน
รูปภาพ
: