ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Nicha
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
นิสัยดี
รูปภาพ
: