ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
resur love
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ข้าคือสาวกของพระคริสต์
รูปภาพ
: