ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หญิง
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กทม.
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
"ข้ารักพระองค์พระจ้าของข้า"
รูปภาพ
: