ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจมส์
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อย่างน้อยก้อมีพระเจ้าและพระเยซูที่รักเรา
รูปภาพ
: