ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kob
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
halaluya
รูปภาพ
: