ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ่น
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
hell.my name is pinnatcha.
รูปภาพ
: