ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอนนี่
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
แอนนี่รักพระเจ้า รักพี่หนึ่ง
รูปภาพ
: