ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ผป
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: