ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาร์ท
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ,คุณ..!อ้อๆ,ยินดีที่ได้รู้จัก!
รูปภาพ
: